Strona główna | www.bip.gov.pl | Strona instytucji |
 BIP - Programy

Podstawy Prawne


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Stołecznego Warszawy (2/99). Biblioteka działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z 1997 roku z późn. zm)

  • Ustawa z dnia 25.10.1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 3 poz. 133) z późn. zm.

  • Statutu Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy

  • Uchwała Nr IX/169/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 10 lutego 2011za treść odpowiada: Dyrektor Mirosława Majewska
informację wytworzył: Małgorzata Rzońca
informację wprowadził Grzegorz Królikowski
data wytworzenia: 01.08.2010
data modyfikacji: 26.06.2017