Strona główna | www.bip.gov.pl | Strona instytucji |
 BIP - Programy

Zadania Biblioteki


    ZADANIA BIBLIOTEKI
  • Odpowiedni dobór, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów;
  • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  • Prowadzenie działalności informacyjnej oraz popularyzacji książek i czytelnictwa;
  • Opracowywanie bibliograficzne i dokumentacyjne tj. przetwarzanie informacji zawartych w materiałach bibliotecznych ;
  • Wyszukiwanie i udzielanie informacji na podstawie baz danych bibliotecznego systemu informacyjno-wyszukiwawczego;
  • Opracowywanie i prowadzenie form pracy kulturalno-edukacyjnej z czytelnikiem, służących popularyzowaniu literatury ,sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego;
  • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej;
  • Planowanie i rozliczanie wydatków w zakresie realizowanych zadań;


za treść odpowiada: Dyrektor Mirosława Majewska
informację wytworzył Marta Dzięcioł
informację wprowadził Grzegorz Królikowski
data wytworzenia: 01.08.2010