Strona główna | www.bip.gov.pl | Strona instytucji |
 BIP- Budżet

Budżet


Dotacja Podmiotowa - 9.186.600,00 PLN stan na dzień 31.03.2017 r.


za treść odpowiada: Dyrektor Mirosława Majewska
informację wytworzył: Marta Dzięcioł
informację wprowadził Grzegorz Królikowski
data wytworzenia: 01.08.2010
data modyfikacji: 10.05.2017