Strona główna | www.bip.gov.pl | Strona instytucji |
 BIP Informacje Niejawne

Informacje


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek zgodnie z Dz. U. z 2001r. Nr. 112 poz. 1198 z późn. zm.


za treść odpowiada: Dyrektor Mirosława Majewska
informację wytworzył: Marta Dzięcioł
informację wprowadził Grzegorz Królikowski
data wytworzenia: 01.08.2010
data modyfikacji: 17.12.2012