Strona główna | www.bip.gov.pl | Strona instytucji |
 BIP

Majątek Biblioteki


Środki trwałe: 1.247.583,89 PLN
Wartości niematerialne i prawne: 56.534,55 PLN
Stan księgozbioru: 667 560 woluminów, zbiory specjalne 41 552 jednostki ewidencyjne, wartość 10.487.522,58 PLN

Stan na 31.12.2016 r


za treść odpowiada: Dyrektor Mirosława Majewska
informację wytworzył: Marta Dzięcioł
informację wprowadził Grzegorz Królikowski
data wytworzenia: 01.08.2010
data modyfikacji: 10.05.2017